Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na alternatívnu energiu

Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu
na alternatívnu energiu

Kontaktujte nás

Efektívne
zhodnocovanie
bioodpadu

Biologický odpad oddelíme, spracujeme a zhygienizujeme a využijeme ho ako alternatívnu energiu.

Výkup
a prelievanie
oleja

Na našu prevádzku môžete doniesť na výkup použitý jedlý olej a tuk, ktorý z vašich nádob prelejeme a nádoby starostlivo umyjeme na ďalšie použitie.

Vysýpanie
a umývanie
nádob

Vaše nádoby s bioodpadom vysypeme, umyjeme a pripravíme k naloženiu. Vodič sa u nás zdrží do 30 minút od výkladky po nákladku (90 % prípadov).

Vytriedenie
odpadu pomocou
linky

Triediaca linka slúži na oddelenie obalov od organického materiálu. Linka produkuje čistý organický výstup (až na 99,5 %), ktorý je vhodný pre zariadenia na výrobu bioplynu.

Elektronická
evidencia
odpadu

Jasný prehľad a kontrola privezeného kuchynského odpadu, potravín po záruke, ovocia, zeleniny, pečiva, olejov a tukov spolu s dôležitými dátami v elektronickom systéme.

O nás

Naša prevádzka Biolik vznikla pre účely spracovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na výrobu alternatívnej energie. Okrem toho zabezpečujeme činnosti, ktoré odbremenia našich zákazníkov od starostí v rámci celkových riešení pri likvidácii a zhodnotení kuchynského a potravinového odpadu, vrátane prepálených olejov a tukov.

Kto sú naši zákazníci

Zberové firmy

Mestské organizácie

Samosprávy

V rámci likvidácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa na nás obracajú zberové firmy, mestské organizácie a samosprávy. Navyše, prostredníctvom nášho obchodného partnera zabezpečujeme aj vývoz kuchynského odpadu a výkup použitých jedlých olejov zo stravovacích prevádzok a potravinových zariadení.

Kontaktujte nás
Dobrá poloha prevádzky

Dobrá poloha
prevádzky

Prevádzka Bioliku sa nachádza v areáli Bioplynovej stanice v Trakoviciach len 3 km od diaľnice, zjazd Hlohovec, čo znamená jednoduchší a rýchlejší prístup pre našich zákazníkov.

Prečo práve my

Časová flexibilita prevádzky

Biolik funguje formou dvojzmennej prevádzky od 7:00 – 18:00 hod a následne podľa dohody a potrieb zákazníkov.

V súlade s legislatívou

Ponúkame legislatívne správne zhodnotenie za rozumné ceny. Vlastníme všetky potrebné povolenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) a povolenia zo životného prostredia. Vďaka tomu môžeme bez problémov spracovávať a zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad, taktiež aj tuky a kaly z čistenia lapačov tukov, kanalizácií a septikov.

V ústrety zákazníkom

Zákazníkom šetríme čas a energiu vďaka nášmu komplexnému servisu. Okrem poskytovania štandardných služieb súvisiacich so spracovaním a zhodnotením odpadu majú zákazníci k dispozícií naše skladové priestory na uloženie svojich nádob. Kvôli bezpečnosti je celý areál chránený kamerovým systémom. Prostredníctvom nášho partnera zabezpečíme zákazníkom na vývoz rôzne typy a objemy kontajnerov a nákladných áut.

Elektronická evidencia odpadu

V rámci dôkladnej evidencie je každé vozidlo pri príchode a odchode z prevádzky Biolik zvážené. Okrem toho vedieme a poskytujeme kompletnú elektronickú evidenciu odpadu a zasielame reporty, ktoré slúžia aj ako online kontrola nakládky a vykládky. K dispozícií sú mesačné reporty, potvrdené elektronické zberné listy a iné.

Vysypeme, umyjeme a pripravíme na export všetky nádoby

Staráme sa nielen o čistotu nádob a ich dezinfekciu, ale aj o samotnú evidenciu nádob. Navyše, počas čakania medzi výkladkou a nákladkou nádob, ktorá zvyčajne trvá maximálne 30 minút si vodič môže vo vlastnej réžií umyť dodávku v našom areály, kde ma k dispozícií hadicu s vodou.

Prelievame a vykupujeme použitý jedlý olej a tuk

Prostredníctvom nášho partnera ponúkame zákazníkom aj výhodný výkup oleja a tuku za vopred dohodnutých podmienok.

Moderná triediaca linka

Disponujeme modernou triediacou linkou, ktorá podrví a pomelie biologicky rozložiteľný odpad. Taktiež dokáže oddeliť plasty, sklo a iné od vedľajšieho živočíšneho produktu. Navyše zabezpečujeme aj potrebnú hygienizáciu vedľajšieho živočíšneho produktu, ktorý sa zhodnotí na elektrickú energiu.

Zhodnocovanie odpadu

Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý spracujeme a zhodnotíme putuje do bioplynovej stanice, kde sa ďalej zhodnocuje už vo forme elektrickej energie a tepla. V Bioliku spracovaním tohto druhu odpadu vzniká bioplyn, ktorý sa v bioplynovej stanici premieňa na elektrickú energiu a teplo. Pri rozklade bioplynu vzniká z biomasy aj ďalší produkt, a tým je organické hnojivo (digestát), ktoré je vhodné pre poľnohospodárov. Bioplyn je šetrní k životnému prostrediu a považuje sa za obnoviteľný zdroj energie.

Kontakt

Riaditeľ prevádzky

Tomáš Kriško
Tel. číslo: 0902 414 907
E-mail: krisko@biolik.sk

Vedúci prevádzky

Ladislav Bachratý
(nahlasovanie zmluvných dodávok)
Tel. číslo: 0948 215 550

Adresa prevádzky:

BPS Bioplynová stanica
Trakovice 1
919 33 Trakovice

Sídlo firmy:

Biolik s.r.o.
Mikovíniho 19, 917 02 Trnava
IČO: 53255496
IČ DPH: SK2121324194

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies